Contact Us

Our Location

קפלר שייוק מוצרי טיפוח לשיער
בן גוריון 11, בני ברק

הנגשה בחנות
בחנות מתאפשרת תנועה חופשית של אדם פנויה ממכשולים
יש אפשרות להיכנס לחנות עם חיות שירות, ועזרי נגישות
קבלת שירות ללא המתנה - פטור מתור, לזכאים בעלי מוגבלויות
Telephone
03-6700098, סלולרי: 050-2535029

Fax
03-6700098

Contact Form